O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.04.2021 yildagi “O’zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi va vodorod energetikasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi №PQ-5063 sonli qarori bilan Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etildi.