Faoliyat

[:en]

• Solar energy conversion – development of physical foundations for direct, thermodynamic and thermal conversion of solar energy and development of highly efficient solar systems;

• Converting solar energy into low-level thermal energy and using the latter in hot water supply and heating systems for residential and communal facilities, social and industrial buildings, residential and agricultural production;

• photovoltaic and thermodynamic converters (including large stations) and solar energy
issues of energy conversion and their connection to the electrical network;

• heliomaterial science;

• Use of water runoff and wind energy for electricity generation;

• use of geothermal energy for electricity generation and heat supply;

• Use of biomass for the production of biogas, biofuels and fertilizers.

“Toshkent-Seul: kelajakka nazar”
25.08.2022
“Toshkent-Seul: kelajakka nazar”
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 avgustdagi №406-F-conli farmoyishiga asosan 2022 yil 22-25 avgust kunlari O’zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o‘rtasida diplomatik munosabatlarning o‘rnatilganligining 30 yilligiga bag‘ishlangan “Toshkent-Seul: kelajakka nazar” nomli forum o‘tkazilishi rejalashtirilgan edi.
Tashrif
26.05.2022
Tashrif
O’zbekiston Respublikasi energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot institutiga tashrifi bo‘lib o‘tdi.
“Bahorgi tijoratlashtirish forumi” da ishtirok
17.03.2022
“Bahorgi tijoratlashtirish forumi” da ishtirok
O’zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti”ning 2022 yil 11-12 mart kunlari Innovatsion rivojlanish vazirligida bo‘lib o‘tgan “Bahorgi tijoratlashtirish forumi” dagi ishtiroki
Umumiy energiya balansida QTE manbalari ulushini 25% dan oshirish rejalashtirilmoqda
11.03.2022
Umumiy energiya balansida QTE manbalari ulushini 25% dan oshirish rejalashtirilmoqda
O’zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi xuzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti olimlari ham yuqorida keltirilgan hamda shu kabi Mamlakatimiz energetika siyosatida belgilab berilgan ustuvor vazifalarni hal etishda QTEM sohasida o’ziga xos ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishmoqda.
O’zbekistonda «Green Banking» yashil loyihalarini amalga oshirish yo‘lida dastlabki odimlar
25.02.2022
O’zbekistonda «Green Banking» yashil loyihalarini amalga oshirish yo‘lida dastlabki odimlar
Ma’lumki, O’zbekiston iqlim o‘zgarishlari oqibatlarini yumshatish yo‘lida, rivojlangan davlatlar qatorida, Milliy maqsadlar hamda ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqdi.
O’zbekistonda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda
25.02.2022
O’zbekistonda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda
Shu sohadagi amalga oshirilgan asosiy mexanizmlardan biri Respublikada 2018 yilda ratifikatsiya qilingan Parij iqlim shartnomasi va 2019 yilda O’zbekiston Respublikasi Prezidentning PQ-4477-sonli qarori bilan "O’zbekiston Respublikasining 2019-2030 yillar uchun "yashil" iqtisodiyotga o‘tish strategiyasining tasdiqlanishidir.
[:ru]

• Преобразование солнечной энергии – разработка физических основ прямого, термодинамического и теплового преобразования солнечной энергии и разработка высокоэффективных гелиосистем;

• Преобразование солнечной энергии в низкоуровневую тепловую и использование последней в системах горячего водоснабжения и отопления жилых и коммунальных объектов, социальных и промышленных зданий, жилого и сельскохозяйственного производства;

• фотоэлектрические и термодинамические преобразователи (включая крупные станции) и солнечная энергия
вопросы преобразования энергии и их подключения к электрической сети;

• гелиоматериаловедение;

• Использование водного стока и энергии ветра для производства электроэнергии;

• использование геотермальной энергии для производства электроэнергии и теплоснабжения;

• Использование биомассы для производства биогаза, биотоплива и удобрений.

“Toshkent-Seul: kelajakka nazar”
25.08.2022
“Toshkent-Seul: kelajakka nazar”
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 avgustdagi №406-F-conli farmoyishiga asosan 2022 yil 22-25 avgust kunlari O’zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o‘rtasida diplomatik munosabatlarning o‘rnatilganligining 30 yilligiga bag‘ishlangan “Toshkent-Seul: kelajakka nazar” nomli forum o‘tkazilishi rejalashtirilgan edi.
Tashrif
26.05.2022
Tashrif
O’zbekiston Respublikasi energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot institutiga tashrifi bo‘lib o‘tdi.
“Bahorgi tijoratlashtirish forumi” da ishtirok
17.03.2022
“Bahorgi tijoratlashtirish forumi” da ishtirok
O’zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti”ning 2022 yil 11-12 mart kunlari Innovatsion rivojlanish vazirligida bo‘lib o‘tgan “Bahorgi tijoratlashtirish forumi” dagi ishtiroki
Umumiy energiya balansida QTE manbalari ulushini 25% dan oshirish rejalashtirilmoqda
11.03.2022
Umumiy energiya balansida QTE manbalari ulushini 25% dan oshirish rejalashtirilmoqda
O’zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi xuzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti olimlari ham yuqorida keltirilgan hamda shu kabi Mamlakatimiz energetika siyosatida belgilab berilgan ustuvor vazifalarni hal etishda QTEM sohasida o’ziga xos ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishmoqda.
O’zbekistonda «Green Banking» yashil loyihalarini amalga oshirish yo‘lida dastlabki odimlar
25.02.2022
O’zbekistonda «Green Banking» yashil loyihalarini amalga oshirish yo‘lida dastlabki odimlar
Ma’lumki, O’zbekiston iqlim o‘zgarishlari oqibatlarini yumshatish yo‘lida, rivojlangan davlatlar qatorida, Milliy maqsadlar hamda ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqdi.
O’zbekistonda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda
25.02.2022
O’zbekistonda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda
Shu sohadagi amalga oshirilgan asosiy mexanizmlardan biri Respublikada 2018 yilda ratifikatsiya qilingan Parij iqlim shartnomasi va 2019 yilda O’zbekiston Respublikasi Prezidentning PQ-4477-sonli qarori bilan "O’zbekiston Respublikasining 2019-2030 yillar uchun "yashil" iqtisodiyotga o‘tish strategiyasining tasdiqlanishidir.
[:uz]

•Quyosh energiyasini o’zgartirish – quyosh energiyasining to’g’ridan-to’g’ri, termodinamik va issiqlik o’zgarishining jismoniy asoslarini ishlab chiqish va yuqori samarali quyosh tizimlarini rivojlantirish;

•Quyosh energiyasini quyi issiqlik darajasiga aylantirish va ikkinchisini turar joy va kommunal-maishiy ob’ektlar, ijtimoiy va ishlab chiqarish binolari uchun issiq suv ta’minoti va issiqlik ta’minoti tizimlarida, turar-joy va qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishida qo’llash;

•fotoelektrik va termodinamik konvertorlarni (shu jumladan yirik stansiyalar) va quyosh energiyasini elektr
energiyasiga aylantirish va ularni elektr tarmog’iga ulash masalalari;

•geliomateriallar fani;

•Elektr energiya ishlab chiqarish uchun suv oqimidan hamda shamol energiyasidan foydalanish;

• elektr energiyasini ishlab chiqarish va issiqlik ta’minoti uchun geotermal energiyadan foydalanish;

• biogaz, bioyoqilg’i va o’g’itlar uchun biomassadan foydalanish.

“Toshkent-Seul: kelajakka nazar”
25.08.2022
“Toshkent-Seul: kelajakka nazar”
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 avgustdagi №406-F-conli farmoyishiga asosan 2022 yil 22-25 avgust kunlari O’zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o‘rtasida diplomatik munosabatlarning o‘rnatilganligining 30 yilligiga bag‘ishlangan “Toshkent-Seul: kelajakka nazar” nomli forum o‘tkazilishi rejalashtirilgan edi.
Tashrif
26.05.2022
Tashrif
O’zbekiston Respublikasi energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot institutiga tashrifi bo‘lib o‘tdi.
“Bahorgi tijoratlashtirish forumi” da ishtirok
17.03.2022
“Bahorgi tijoratlashtirish forumi” da ishtirok
O’zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti”ning 2022 yil 11-12 mart kunlari Innovatsion rivojlanish vazirligida bo‘lib o‘tgan “Bahorgi tijoratlashtirish forumi” dagi ishtiroki
Umumiy energiya balansida QTE manbalari ulushini 25% dan oshirish rejalashtirilmoqda
11.03.2022
Umumiy energiya balansida QTE manbalari ulushini 25% dan oshirish rejalashtirilmoqda
O’zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi xuzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti olimlari ham yuqorida keltirilgan hamda shu kabi Mamlakatimiz energetika siyosatida belgilab berilgan ustuvor vazifalarni hal etishda QTEM sohasida o’ziga xos ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishmoqda.
O’zbekistonda «Green Banking» yashil loyihalarini amalga oshirish yo‘lida dastlabki odimlar
25.02.2022
O’zbekistonda «Green Banking» yashil loyihalarini amalga oshirish yo‘lida dastlabki odimlar
Ma’lumki, O’zbekiston iqlim o‘zgarishlari oqibatlarini yumshatish yo‘lida, rivojlangan davlatlar qatorida, Milliy maqsadlar hamda ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqdi.
O’zbekistonda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda
25.02.2022
O’zbekistonda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda
Shu sohadagi amalga oshirilgan asosiy mexanizmlardan biri Respublikada 2018 yilda ratifikatsiya qilingan Parij iqlim shartnomasi va 2019 yilda O’zbekiston Respublikasi Prezidentning PQ-4477-sonli qarori bilan "O’zbekiston Respublikasining 2019-2030 yillar uchun "yashil" iqtisodiyotga o‘tish strategiyasining tasdiqlanishidir.
[:]

Tepaga